KOMİD Hakkında

 

KOMİD

KONFEKSİYON OTOMASYON MAKİNE İMALATÇILARI DERNEĞİ

Neden KOMİD?

Küresel pazarlarda ve yurtiçi konfeksiyon piyasasında başarısını büyüten Türk makina imalatçıları, dünyaca kabul edilmiş teknoloji standartlarının üzerine çıkarak ülkemiz ekonomisine ve marka algısına her geçen gün daha yüksek değer katmaktadırlar. Bu bağlamda otomasyon makine imalatı yapan Türk şirketlerinin ortak menfaatleri çerçevesinde toplanabilmesi, bir arada sektörel değerlendirmeler ve stratejik ortaklıklar ve iş birlikleri yaparak uluslararası pazarlarda büyümesi, gerek paydaşları gerekse ülkemiz ekonomisi açısından son derece önemlidir. KOMİD ve benzeri Uzmanlık Derneklerinin çoğalması bu nedenle son derece önemli ve elzemdir.

Diğer önemli bir husus ise Türkiye’de iki yılda bir düzenlenen konfeksiyon makine fuarının tarihlerinin biz imalatçılardan çok ithalatçılara göre belirlenmesi geleneğini kırmaktır. Böylece fuar takvimlerinin uluslararası fuarlara göre de hareket etmek zorunda olan ve toplamda her fuarda yaklaşık 10.000mkare alan kiralayan biz imalatçıların da ihtiyaç ve taleplerinin göz önüne alınmasını etkin bir şekilde sağlamak gibi önemli, önemli olduğu kadar da yapıcı amaçlarla KOMİD’i kurmaya karar verdik.

 

KOMİD’in Misyonu

Konfeksiyon otomasyon makina ve sistemleri imalatı yapan Türk firmaları arasında eşgüdüm ve güç birliği oluşturmak. Bu güç birliğini özellikle ulusal ve tüm uluslararası tanıtım faaliyetlerinde aktive ederek üyelerimize çeşitli fuar katılım ve stant kurulum maliyetlerinde önemli avantajları sağlamak. Ayrıca özellikle başlıca yurt dışı fuarlarda kendi münferit standında katılmak yerine derneğimize ait üyelerimizin ortak kullanıma açık Dernek Stantlarımızda broşür, usb, video Wall vb imkânlarla farklı seviyelerde ve avantajlı maliyetlerle tanıtım imkânları sağlamak.

Üyeler adına devlet teşvikleri ve her türlü sektörel destekler hakkında bilgi paylaşımı sağlamanın yanı sıra bu tip çalışmaların planlama ve uygulaması konusunda gerektiğinde ilgili üniversiteler üzerinden eğitim desteği ve teknik destek sağlamak. Özellikle İhracatçı üyelerin ithalat ve ihracat rejim ve uygulamalarında karşılaştıkları ortak problemlere çözümler aramak ve gerektiğinde kamudaki uygun kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

Tüm üyelerimizin imalat ve işletme alanlarındaki toplam kaliteyi artırma çalışmalarına gerek teorik gerekse pratik destekler vermek. Özellikle toplam kalite ile ilgili konularda ve ihtiyaç görülen tüm konularda eğitimler düzenlemek. Sektörel eğitim ve seminerler düzenlemek.

Ayrıca Metal Makine İmalatçıları vb benzeri büyük Birliklerde temsil edilerek üyelerimizin çıkarlarını her satıhta savunarak buralarda sağlanan imkânlardan faydalanmak.

Uluslararası hava, kara ve deniz taşımacılığı konusunda mümkün olan sahalarda üyelerimize kooperatif anlayışı çerçevesinde ayrıcalıklar ve avantajlar sağlamak

Marka tescili yanı sıra kalite ve CE vb belgelendirmeler konusunda üyelerimize destekler vermek. Gerçek anlamda kalite sertifikasyonu ile tüm meslektaşlarımızın birlikte belirli standartlarda ve kalitede üretim yapmalarını sağlayacak bilinçlendirici ve eğitici çalışmalar yapmak.

Yurt içinde ve yurt dışında derneğimizle özel anlaşmalı hukuk müşavirliklerinden gereği halinde hukuki destek sağlamak. Yurt dışındaki Türk Ticaret Müsteşarlıklarından üyelerimizin almaya hak kazandıkları çeşitli devlet desteklerinin takibi ile üyelerimizin düzenli ve sorunsuz şekilde bu kaynaklara ulaşabilmesinin sağlanması gibi amaçlarla KOMİD’i kurmaya karar verdik.

 

KOMİD’İN Vizyonu

KOMİD olarak vizyonumuz üyelerimizin ihracat potansiyelini ve rekabet gücünü artırmak suretiyle toplam gelir seviyesini özellikle toplam kalite yönetimi anlayışını benimseyerek ve tüm teknolojik gelişmelere ayak uydurarak hatta yeri geldiğinde teknolojiyi yaratarak artırmasına katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda tüm global trendleri dikkatle izleyerek, üyeleriyle bir arada istişare etmek suretiyle ortak stratejiler oluşturabilen ve uygulayabilen, aktif katılımcı, paylaşımcı ve de demokratik bir uzman sivil örgüt olmaktır.

KOMİD, bu vizyonunu sürdürülebilir ve sürekli kılmak için tüm ilgili kurumlarla iş birliği içinde sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda sürdürülebilir politikalar geliştirecek, bunları gerçekleştirecek araçlar ve altyapıyı oluşturarak, dayanışma ve iş birliği içerisinde üyelerini daima yukarı ve ileri taşıyacaktır.

 

KOMİD’e Kimler Katılabilir

Bir uzmanlık STK’sı olan Derneğimizin adının açılımından da aşikâr olduğu üzere her türlü Konfeksiyon İmalatında kullanılan Otomasyon Makine ve Sistemleri ile bunlara ait aparatları ‘ÜRETEN’ gerçek ve tüzel kişiliklerin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri yanı sıra Sektöre ÖZEL Medya, Lojistik ve Tedarik Hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiliklerin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile bunların Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Müdürü, İhracat Müdürü ve İmalat Müdür seviyesindeki profesyonel yöneticileri katılım gösterebilirler.

 

KOMİD’e Nasıl Katılabilirsiniz ?

KOMİD’in kuruluş amaçlarına ve tüzüğüne uygun olarak bizlerle birlik ve beraberlikle hareket edeceğinize inanıyorsanız ve firmanızın gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlar da en avantajı bir şekilde temsil  edilmesi için gerekli avantajlardan yararlanmanın yanı sıra, biz imalatçılara verilmiş olan teşviklerden zamanın da haberdar olup yaralanmak ve yeni hazırlanacak olan teşviklerde söz sahibi olmak istiyorsanız, birlikten kuvvet doğar ilkesi etrafında  sizi de https://komid.org sitemizi incelemeye ve https://komid.org/uyelik-formu linkine göz atmaya davet ediyoruz.

TürkçeEnglish